Książki

i płyty

Etap II

Etap II

DO ZIEMI FRANCISZKA JÓZEFA

(ostateczny sprawdzian)

  Poważna arktyczna wyprawa, przewidziana jest na kilka miesięcy. Trasa będzie wiodła z Bałtyku w kierunku wyspy Jan Mayen. Następnie w okolice Spitsbergenu i do Ziemi Franciszka Józefa. Powrót wzdłuż wybrzeża norweskiego na Bałtyk.

  Rejs potrwa ok. dwóch miesięcy. W tym etapie sponsorzy i patroni będą mogli konsumować korzyści płynące ze współpracy, zarówno podczas wyprawy - w relacjach bieżących - jak i po, korzystając z dokumentacji i materiałów, które powstaną przy okazji tego rejsu.

  Będzie to również ostateczny sprawdzian dla wszystkich stron przed kluczowym wydarzeniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że po tym etapie więcej mediów i firm będzie zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt, co automatycznie zwiększy korzyści dotychczasowych sponsorów związane z realizacją wyprawy głównej.

Trasa Drugiego Etapu
Trasa Drugiego Etapu

Planowana trasa drugiego etapu do Ziemi Franciszka Józefa

press to zoom
Trasa Drugiego Etapu
Trasa Drugiego Etapu

Planowana trasa drugiego etapu do Ziemi Franciszka Józefa

press to zoom
1/1