top of page

Książki

i płyty

Etap II

Etap II

DO ZIEMI FRANCISZKA JÓZEFA

(ostateczny sprawdzian)

  Poważna arktyczna wyprawa, przewidziana jest na kilka miesięcy. Trasa będzie wiodła z Bałtyku w kierunku wyspy Jan Mayen. Następnie w okolice Spitsbergenu i do Ziemi Franciszka Józefa. Powrót wzdłuż wybrzeża norweskiego na Bałtyk.

  Rejs potrwa ok. dwóch miesięcy. W tym etapie sponsorzy i patroni będą mogli konsumować korzyści płynące ze współpracy, zarówno podczas wyprawy - w relacjach bieżących - jak i po, korzystając z dokumentacji i materiałów, które powstaną przy okazji tego rejsu.

  Będzie to również ostateczny sprawdzian dla wszystkich stron przed kluczowym wydarzeniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że po tym etapie więcej mediów i firm będzie zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt, co automatycznie zwiększy korzyści dotychczasowych sponsorów związane z realizacją wyprawy głównej.

bottom of page